The Knowledge Foundation under the Chairman of Supreme Medjlis of Nakhchivan Autonomous Republic and Union of Artists of the Nakhchivan Autonomous Republic Announces contest for IV International Art Festival “Nakhchivan –The Cradle of Humankind”The ancient Azerbaijan land Nakhchivan is one of the popular cultural centers of the world. Magnificent samples of our old and modern art are known in many countries. The Azerbaijan land has endowed prominent personalities on the treasures of world culture at any period of history. Nakhchivan gained fame for its material and cultural monuments established during millenniums, including "Gemigaya" paintings on the rock, original architectural examples made from bronze, clay and stone, ceramic, jewelry, colorful and charming carpets and unparalleled historical monuments, like Yussif Kuseyr oghlu, Momuna Khatun, Garabaghlar tombs which are the memories of old centuries.

Beautiful and picturesque nature, fresh air, legendary mountains, sunny pastures, green fields of Nakhchivan is an inexhaustible source of beauty which suits to human aesthetic taste.  Great craftsmen who are well aware of the world of pleasant words and voices, colorful paints were born in this land and reached the top of poetry and inspiration world.

Nakhchivan Autonomous Republic made tremendous progress over the years of independence in the field of socio-economic development and has achieved great success in science and culture. Living its  renaissance period, Nakhchivan became to a huge construction field. Artists are invited to participate in the IV International Art Festival "Nakhchivan - cradle of humankind".Nakhchivan, an ancient city of Azerbaijan with a 6000-year history, is rich in Islamic culture and has made a valuable contribution to human civilization. Taking this into account, the city of Nakhchivan was elected the capital of Islamic culture for 2018 at the Sixth Ministerial Conference of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in Baku in October 2009. Nakhchivan is also the Youth Capital of year 2018.


1.The purpose of Contest.

The purpose of contest is the determination of candidates to be participated in IV International Art Festival “Nakhchivan –The Cradle of Humankind” going to be held during 21-24 May 2018 in Nakhchivan city the capital of the Nakhchivan Autonomous Republic.


2. The organizer of the competition.

The organizer of the competition is Artists' Union of Autonomous Republic of Nakhchivan. The winners of the contest will have the right to participate in the IV International Art Festival “Nakhchivan –The Cradle of

Humankind” will be held in the Nakhchivan Autonomous Republic.

Hotel, meal and all other expenses (except air fare) undertaken by the organizer of the festival. The contest winners will be notified with detailed information on rules and time.


3. The period of the competition (via Internet)

For participating in the contest artists send photo of him (her), 5 artworks CV : 25 February -15 March 2018 year. Please, After you send the materials to the specified address, we will send you an invitation letter. Reviw of works submitted for contest: 15-25 March 2018 Announcement of winners: 25 March 2018 year.


4. Terms of submission of the artworks.

5 paintings with any technique used can be sent to the competition. Copyright of the work must belong to the person sending the work.Artwork should be accomplished during the last 3 years; only JPG format maximum of 500 kb size, the author's name, work title, dimensions, and materials used should be included.

Those who wish to participate in the competition send photo of him (her), 5 artworks, CV to Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz. .

Latest news about the competition will be posted on the web site http://nrb.nakhchivan.az/

and facebook page https://www.facebook.com/NaxcivanRessamlarBirliyi


5. Evaluation of works

The jury consists of highly qualified specialists in the field of painting and art.


6. Prize

The winners of the competition will have the right to participate in the IV International Art Festival “Nakhchivan –The Cradle of Humankind” will be held in the Nakhchivan Autonomous Republic.


“Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı “Nakhchivan -The Cradle of Humankind” IV International Art Festival Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Yanında Bilik Fondu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyi “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı üçün müsabiqə elan edir:


Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan dünyanın ən tanınmış mədəniyyət ocaqlarından biridir. Naxçıvan minilliklər ərzində yaradılmış maddi və mədəniyyət  abidələri, o cümlədən “Gəmiqaya” qayaüstü rəsmləri, tuncdan, gildən, daşdan hazırlanmış heykəltəraşlıq nümunələri, keramika, zərgərlik əsərləri, əlvan  və cazibədar xalçaları, orta əsrlərin yadigarı olan Yusif Küseyr oğlu, Möminə Xatın, Qarabağlar, Gülüstan türbələri kimi misilsiz tarixi abidələri ilə şöhrət qazanmışdır.

Naxçıvanın gözəl və səfalı təbiəti, təmiz havası, əfsanəvi dağları, günəşli yaylaqları, yaşıl çəmənləri insanın estetik zövqünə qida verən tükənməz gözəllik mənbəyidir. Gözəl söz, xoş avaz, əlvan boyalar dünyasına agah olan ustad-sənətkarlar burada həyata göz açmış, ilham və poeziya aləminin zirvələrinə qovuşmuş, milli mədəniyyətimizin xəzinəsinə qiymətli töhfələr vermişlər.

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük inkişaf yolu keçmiş, sosial-iqtisadi inkişafla yanaşı, elm və mədəniyyət sahəsində də böyük uğurlar əldə etmişdir. İntibah dövrünü yaşayan qədim Naxçıvan böyük quruculuq meydanına çevrilib.

Azərbaycanın 5 min illik tarixə malik qədim şəhəri olan Naxçıvan islam mədəniyyəti nümunələri ilə zəngindir və bəşər sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir. Bunlar nəzərə alınaraq 2009-cu ilin oktyabrında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakı şəhərində keçirilən altıncı konfransında Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan şəhəri həm də 2018-ci il üçün Gənclər paytaxtıdır.

Rəssamlar “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında iştirak etmək üçün paytaxtlar şəhəri olan Naxçıvan şəhərinə dəvət edilir.

I. Müsabiqənin  məqsədi

1.1. 2018-ci il mayın 21-dən 24-dək Naxçıvan şəhərində keçiriləcək  “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında iştirak etmək üçün namizədlərin müəyyən edilməsi.

II. Müsabiqənin  təşkilatçısı

2.1. Müsabiqənin təşkilatçısı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu və Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyidir;

2.2. Müsabiqə qalibləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcək “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Qaliblərin festivalda iştirakının təmin edilməsi üçün iştirakçıların nəqliyyat (təyyarə biletləri xaric), otel, qida, rəsm ləvazimatları xərclərini festivalın təşkilatçıları öz üzərinə götürür. Festivala gəlmək xərcini iştirakçılar özləri ödəyirlər. Müsabiqə qaliblərinə festivalın keçirilmə qaydaları və vaxtı ilə əlaqədar ətraflı məlumat veriləcəkdir.


III. Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə müddəti


3.1. Müsabiqə üçün rəssamın fotoşəkli, müəllifi olduğu beş rəsm əsəri və tərcümeyi-halı göndərilməlidir

(25 fevral-15 mart 2018-ci il);

Tələb olunan sənəd materialları tamamlandıqdan sonra dəvətnamələr mail adreslərinə göndəriləcək.

3.2. Münsiflər heyyəti tərəfindən əsərlərə baxış keçirilməsi və festival iştirakçılarının müəyyən edilməsi

(15-25 mart 2018-ci il);

3.3. Festivalda iştirak edəcək rəssamlara bildirişlərin  göndərilməsi

(25 mart 2018-ci il).

IV. Müsabiqədə iştirak qaydaları

4.1. Müsabiqəyə istənilən texnika ilə işlənmiş 5 rəsm əsəri göndərilə bilər (mövzu sərbəstdir). Müəlliflik hüququ göndərən şəxsə məxsus olmalıdır. Əsərlər yalnız JPG formatında və maksimum 500 kb həcmində olmalıdır;

4.2. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər CV, tərcümeyi-hal, 1 fotoşəkil və 5 ədəd rəsm əsərinin fotosunu Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz. ünvanına göndərməlidir. Müsabiqə və festivalla əlaqədar yeniliklər http://nrb.nakhchivan.az/ internet saytında və facebook səhifəsində https://www.facebook.com/NaxcivanRessamlarBirliyi yerləşdi­ri­­ləcəkdir.

V. Rəsm əsərlərinin qiymətləndirilməsi

5.1. Rəsm əsərləri rəssamlıq və incəsənət sahəsində fəaliyyət göstərən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir;

5.2. Müsabiqə qalibləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcək  “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalında iştirak etmək hüququ qazanacaqlar.