“Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” III Beynəlxalq Rəsm Festivalı

“Nakhchivan –The Cradle of Humankind” III International Art Festival