alt


 

Kirman Abdinovun Məmməd Araz poeziyası

İsinsin azacıq bu daş duyğular

Hörmətli sənətsevərlər və Məmməd Araz yaradıcılığını sevənlər!
Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin B.Kəngərli adına sərgi salonunda
13 oktyabr saat 15:00-da
Sizləri,rəssam Kirman Abdinovun Məmməd Araz poeziyasına,14 oktyabr doğum gününə həsr etdiyi ,, İsinsin azacıq bu daş duyğular,,adlı rəsm sərgisinə Dəvət edirik.
Hörmətlə.