“Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” III Beynəlxalq Rəsm Festivalı

“Nakhchivan –The Cradle of Humankind” III International Art Festival

 

“Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” II Beynəlxalq Rəsm Festivalı

“Nakhchivan –The Cradle of Humankind” II International Art Festival

"Нахчывань- колыбель человечества" II Международный Арт Фестиваль

alt