Sabir Məmmədov

Sabir Duman oğlu Məmmədov 1954-cü il sentyabr ayının 9-da Naxçıvan MR Babək rayonunun Nəzərabad kəndində anadan olmuşdur.

1974-cü ildə Bakı şəhərində 84 №-li Texniki məktəbin Daşın Bədii Tərtibatı şöbəsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.

1974-1976-cı illərdə Zaqafqaziya Hərbi dairəsində xidmət etməklə rəssam kimi fəaliyyətini də davam etdirmişdir.

Sabir Məmmədovun eskizləri əsasında milli döymə işləri 8 il ərzində istehsal olunub keçmiş Sovet mərkəzi şəhərlərində satışa buraxılmışdır.

 

Ardını oxu...